Powiat Jeleniogórski!

W dniu 30.10.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Więcej informacji: pobierz

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Termin przeprowadzenia konsultacji został ustalony od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 roku.

W związku z obowiązkiem corocznego wyłonienia w otwartym konkursie organizacji pozarządowej, której powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego  24 października 2019 r. ogłasza  otwarty konkurs ofert na prowadzenia w 2020 r ww. punktów usytuowanych w lokalach na terenie Janowic Wielkich, Jeleniej Góry, Karpacza, Mysłakowic, Starej Kamienicy i Szklarskiej Poręby.

Termin doręczenia ofert upływa 15 listopada 2019 r. o  godz. 13.  W konkursie mogą wziąć tylko organizacje wpisane na  listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa dolnośląskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

W dniu 04.10.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad uroczystej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

W dniu 30.09.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

W dniu 17.09.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.