Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (nr postępowania: BZP.272.2.14.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania na stronie internetowej:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17588 (Baza Konkurencyjności)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=652

Termin składania ofert do godz. 8:30 w dniu 08.05.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.