Informujemy, że w dniu 14 maja 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Realizacja talonów na zakup artykułów biurowych i szkolnych w 2019 roku" (nr postępowania: BZP.272.2.15.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=5&eid=654

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 21 maja 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.