W dniu 17 maja 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze z okazji Dnia Dziecka" (nr postępowania: BZP.272.2.17.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=5&eid=655

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 22 maja 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.