Informujemy, że w dniu 17 maja 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Wykaszanie poboczy dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku (nr postępowania: BZP.272.2.18.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=5&eid=656

Termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 27.05.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.