Informujemy, że w dniu 28 maja 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usuwanie pojazdów z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (nr postępowania: BZP.272.2.20.2019)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=5&eid=658

Termin składania ofert do godz. 11:00 w dniu 05.06.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.