Informujemy, że w dniu 31 maja 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości" (nr postępowania: BZP.272.2.22.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=5&eid=659

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 7 czerwca 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.