Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania: BZP.272.1.7.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/2019-1-7

UWAGA: Zmianie uległ termin składania ofert - aktualnie oferty należy składać do godz. 12:00 w dniu 19.06.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.