Informujemy, że w dniu 10.06.2019 r. ogłoszone zostało postępowanie o wartości do 30.000 euro na zadanie: "Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym" (nr postępowania BZP.272.2.19.2019)

termin składania ofert: do godz. 13:00 w dniu 17.06.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=6&eid=663

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.