W dniu 10 lipca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary" (nr postępowania: BZP.272.1.6.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-6-19

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 19.07.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.