Informujemy, że w dniu 18.07.2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego pn.: "Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, będącej podstawą do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości" (nr postępowania BZP.272.2.26.2019)

termin składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 24.07.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=7&eid=675

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.