Informujemy, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego pn.: "Druk Informatora KARKONOSZE” (znak sprawy: BZP.272.2.28.2019)

termin składania ofert: do godz. 9:00 w dniu 12.08.2019 r.

UWAGA: w dniu 09.08.2019 r. Zamawiający opublikował wyjaśnienia dot. treści Rozeznania cenowego.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=678

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.