Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. ogłoszone zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica – Gruszków, km 12+615 – 16+829 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”

(znak sprawy: BZP.272.2.29.2019)

Uwaga: w dniu 13 sierpnia 2019 r. Zamawiający wprowadził zmiany w Rozeznaniu cenowym poprzez wprowadzenia druku Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego wyplenienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 7. Tym samym Wykonawcy składając ofertę winni załączyć dany druk, który znajduje się na n/w stronie w dokumentach postępowania do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zmienił termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert do godz. 11:00 w dniu 20 sierpnia 2019 r.

termin składania ofert: do godz. 11:00 w dniu 14.08.2019 r.

Rozeznanie cenowe wraz z załącznikami dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=8&eid=679

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.