Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”  (nr postępowania: BZP.272.2.12.2019)

Zapytanie ofertowe dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=647

Termin składania ofert do godz. 9:00 w dniu 24.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (nr postępowania: BZP.272.1.4.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/19-1-4

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 26.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (nr postępowania: BZP.272.2.10.2019)

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 18.04.2019 r. wprowadził zmianę treści Zapytania ofertowego, a także treści załącznika do zapytania ofertowego: Nr 1. Zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827 (Baza Konkurencyjności)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Zapytania ofertowego oraz Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego zostaną usunięte w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 18.04.2019 r.

UWAGA:  w dniu 11 kwietnia 2019 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego oraz załączników Nr 1, 2, 4, i 8 do Zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Zapytania ofertowego oraz Załączników Nr 1, 2, 4 i 8 do Zapytania ofertowego dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16827

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=644

UWAGA - zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 25.04.2019 r.

Termin składania ofert do godz. 9:00 w dniu 19.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie w trybie Rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Naprawa kładki dla pieszych nad jeziorem Modre w Siedlęcinie” (znak sprawy BZP.272.2.9.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=642

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 17 kwietnia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. wszczęto zostało Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Kontrola i konserwacja urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10” (znak sprawy BZP.272.2.7.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=4&eid=641

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 20 marca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie, km 0+000 do 3+130 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.3.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-3-19

UWAGA - zmieniony został termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 16.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 18 marca 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej" (nr postępowania: BZP.272.1.2.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-2-2019

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 02.04.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 6 marca 2019 r. wszczęto zostało Rozeznanie cenowe o wartości poniżej 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa druków zwrotnego potwierdzenia odbioru do przesyłek listowych rejestrowanych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" - znak sprawy: BZP.272.2.6.2019.

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=3&eid=630

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 14 marca 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz placówek oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania BZP.272.2.4.2019).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=2&eid=626

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 13 lutego 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (nr postępowania: BZP.272.1.1.2019).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/2019-1-1

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 19.02.2019 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Oznakowanie pionowe i poziome dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku" (nr postępowania BZP.272.2.3.2019)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=2&eid=624

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 7 lutego 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.