Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.73.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=1&eid=623

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 23 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Obsługa prawna Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.71.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2019&mc=1&eid=622

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 18 stycznia 2019 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Doraźna ochrona fizyczna Skarbu Państwa oraz Powiatu Jeleniogórskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r." (nr postępowania BZP.272.2.61.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=618

Termin składania ofert - do godz. 08:00 w dniu 24 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.67.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=612

Termin składania ofert - do godz. 11:00 w dniu 13 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania: BZP.272.1.14.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/2018-1-14

Termin składania ofert w postępowaniu - do godz. 10:00 w dniu 14.12.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Kompleksowa obsługa systemu instalacji wentylacji mechanicznej  w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (nr postępowania BZP.272.2.54.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=610

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 11 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: "Konserwacja dźwigu osobowego Q=630 kg, zainstalowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15" (nr postępowania BZP.272.2.52.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=609

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 10 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: "Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze" (nr postępowania BZP.272.2.59.2018)

UWAGA: Zamawiający w dniu 10 grudnia 2018 r. wprowadził zmiany w pozycji 28 oraz w pozycji 34 tabeli określającej szacunkowe ilości asortymentu, tj. w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego, a także w Projekcie umowy – Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego. Wykonawcy powinni korzystać z załączników oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 10.12.2018 r.” Zmienione dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania zostały  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na stronie:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=12&eid=608

Termin składania ofert - do godz. 09:00 w dniu 12 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Usunięcie 24 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego" (nr postępowania: BZP.272.2.62.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=11&eid=607

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 4 grudnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 26 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości do 10.000 euro na realizację zadania pn.: „Dostawa bonów podarunkowych dla emerytów i rencistów Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w 2018 roku" (nr postępowania: BZP.272.2.63.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=11&eid=606

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 30 listopada 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: „Wycięcie 3 drzew rosnących na gruntach należących do Powiatu Jeleniogórskiego wraz z zakupem drewna pozyskanego z wycinki” (znak BZP.272.2.57.2018)

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=10&eid=599

termin składania ofert do godz. 09:00 w dniu 06.11.2018 r.

zapraszamy do złożenia oferty