Szczegółowych informacji udziela Biuro Zamówień Publicznych
pod nr. tel. 75 64 73 102,103

ul. Kochanowskiego 10, pok. 3.14 (III piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Repozytorium plików dla postępowań od dn. 28.09.2016 r.

Wykaz archiwalnych postępowań o udzielenia zamówień publicznych (aktualny do dn. 27.09.2016 r.)

 

Informujemy, że w dniu 27 września 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radmierz-Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370 [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.11.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-11

Termin składania ofert w postępowaniu upływa o godz. 10:00 w dniu 12.10.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie Zapytania ofertowego o wartości do 30.000 euro na realizację zadania pn.: Dostawa energii elektrycznej do budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10”  (nr postępowania: BZP.272.2.6.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=9&eid=580

Termin składania ofert do godz. 12:00 w dniu 2 października 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 19 września 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, będącej podstawą do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (nr postępowania: BZP.272.2.43.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=9&eid=579

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 26 września 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

Informujemy, że w dniu 6 września 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących lasy” (nr postępowania: BZP.272.2.42.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=9&eid=575

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 14 września 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Wznowienie znaków granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących lasy” (nr postępowania: BZP.272.2.40.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=8&eid=569

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 4 września 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Wykonanie podziałów nieruchomości w celu uregulowania ich stanu prawnego (nr postępowania: BZP.272.2.39.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=8&eid=567

Termin składania ofert - do godz. 11:00 w dniu 31 sierpnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radmierz-Janowice Wielkie w km 0+000 do 3+130, Etap I [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]" (nr postępowania: BZP.272.1.9.2018).

Link do strony, na której opublikowana została dokumentacja przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-9

UWAGA: W dniu 29.08.2018 r. Zamawiający zmienił termin składania ofert w postępowaniu - aktualny termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 07.09.2018 r.

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nr postępowania: BZP.272.2.38.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=8&eid=565

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego (nr postępowania: BZP.272.2.21.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=7&eid=563

UWAGA: Zamawiający w dniu 13 sierpnia 2018 r. opublikował wyjaśnienia do treści Rozeznania cenowego wraz z informacją o zmianie treści Załączników do Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty oraz informację o zmianie terminu składania ofert   (BZP.272.2.21.2018)

Aktualny termin składania ofert: do godz. 9:00 w dniu 21.08.2018 r.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 25 lipca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności, będącej podstawą do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” (nr postępowania: BZP.272.2.35.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=7&eid=561

Termin składania ofert - do godz. 12:00 w dniu 1 sierpnia 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że w dniu 10 lipca 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie rozeznania cenowego o wartości poniżej 10.000 euro na wykonanie zadania pn.: Usługa tłumaczenia /język czeski ⇆ język polski/ w ramach projektu realizowanego przez Powiat Jeleniogórski w latach 2018-2020 (nr postępowania: BZP.272.2.21a.2018).

Dokumentacja postępowania została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego:

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1&rok=2018&mc=7&eid=559

Termin składania ofert - do godz. 10:00 w dniu 17 lipca 2018 r. 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.