Powiat Jeleniogórski!

Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze opublikowano Raport o Stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018. Zgodnie z nowelizacją przepisów, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu.

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Podczas sesji w dniu 28 czerwca 2019 roku radni będą rozpatrywać dokument, a cała debata zakończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. W sesji będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Stosowny wniosek o udział w debacie został załączony do Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać do dnia 27.06.br. do godz. 15.15 w Biurze Rady Powiatu. Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Raport o stanie powiatu (plik pdf)

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie (plik docx)

 Lista poparcia mieszkańców (plik docx)