Powiat Jeleniogórski!

Nagród Starosty Jeleniogórskiego oraz Stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym uczniom z podlegających powiatowi szkół średnich.

Na podstawie uchwały Nr XLII/215/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w roku szkolnym 2019/2020 przyznał dwie nagrody Starosty Jeleniogórskiego oraz cztery stypendia Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

W gronie wyróżnionych stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego znaleźli się: uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic: Piotr Chmura, Jakub Ziemniak Marcin Kolasiński oraz uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie: Aleksandra Pająk. 

Nagrodami Starosty Jeleniogórskiego wyróżniono uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic: Krzysztofa Wawrzyniaka oraz Norberta Kowalika. Listy gratulacyjne w związku z otrzymaniem Stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczono uczennicom z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie: Natalii Bielak i Julii Modrzejewskiej  oraz Piotrowi Chmurze z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic. 

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy, dalszych sukcesów!