Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

 Uchwała nr 237/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.
 Załącznik nr 6 do uchwały nr 237/VI/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Informujemy także, że został upubliczniony  harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych w Województwie Dolnośląskim w 2019 r. 

Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem od 15 lutego br. przez Krajową Administrację Skarbową usługi Twój e-PIT, Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. zakładkę dedykowaną OPP, informujemy, że nowa zakładka dostępna jest pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp/…

Informacje w zakładce podzielone są na trzy sekcje: 
• OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT
• OPP jako płatnik – tj. informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.