W związku z obowiązkiem corocznego wyłonienia w otwartym konkursie organizacji pozarządowej, której powierza się prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego  24 października 2019 r. ogłasza  otwarty konkurs ofert na prowadzenia w 2020 r ww. punktów usytuowanych w lokalach na terenie Janowic Wielkich, Jeleniej Góry, Karpacza, Mysłakowic, Starej Kamienicy i Szklarskiej Poręby.

Termin doręczenia ofert upływa 15 listopada 2019 r. o  godz. 13.  W konkursie mogą wziąć tylko organizacje wpisane na  listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa dolnośląskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej