Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego

Wyświetl:

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego - wersja przedstawiona Radnym Powiatu Jeleniogórskiego na posiedzenie 29.04.2016

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2019 w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

 

Uchwała Nr 64/183/16 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 lutego 2016 w sprawie przyjęcia projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji roboczego projektu Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Harmonogram prac na projektyem PRPJ

Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska