Powiat Jeleniogórski!

Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Góra  z siedzibą w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 25 w dniu 17.05. 2019 r. ogłasiło nabór wniosków na 
KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2019
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 
Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 16 000 PLN (pula środków może ulec zmianie).
Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. na stronie system.dzialajlokalnie.pl

 Zapraszamy na:

1. spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 I część
  • 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 II część
  • 06 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 I część
  • 13 czerwca 2019 r. ( czwartek) o godz. 10.00 II część

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25;

Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego Szkolenie maj 2019

W dniach 24 – 25 maja 2019 roku w Jeleniej Górze odbędzie się „Szkolenie dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego z Polski (Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia Góra) oraz z Republiki Czeskiej (Liberecki Kraj). Szkolenie będzie realizowane w formie teoretycznej: przedstawienie referatów oraz prezentacji multimedialnych połączone z dyskusją oraz wypracowanie wspólnych wniosków, a także praktycznej: ćwiczenia służb ratowniczych ze strony polskiej i czeskiej na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Beneficjantami projektu są:Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia Góra oraz HZS Libereckého kraje(Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Libercu). Projekt współfinansowany ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020.

W dniu 10.05.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Wyprawa Rowerowa ratowników górskich”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Grupę Karkonoską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 24 kwietnia 2019r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Sadzenie drzew - obrazek (free stock photo)

W dniu 26 kwietnia 2019 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy odbędzie się we wszystkich nadleśnictwach ogólnopolska społeczna akcja pod nazwą #sadziMY. Serdecznie zapraszamy do przyłaczenia się do ogólnopolskiej akcji i samodzielnego posadzenia drzewka! Sadzonki będą rozdawane już 26 kwietnia 2019 r. we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju. Odbiór sadzonek będzie możliwy w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw w całej Polsce 26 kwietnia 2019 r., od godz. 900 do wyczerpania zapasów.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec - drewno - tworzący domy również dla nas. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już blisko jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drzewa są jednak potrzebne wszędzie tam, gdzie żyjemy, nie tylko w lesie. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej teraz wszyscy będą mogli z łatwością posadzić własne drzewo.

Również Nadleśnictwo „Śnieżka” przygotowało na ten dzień sadzonki leśnych gatunków drzew liściastych i iglastych (buk pospolity, klon jawor, sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski, jodła jednobarwna). Sadzonki będą wydawane nieodpłatnie w dniu akcji w godzinach 900-1500 w siedzibie Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach przy ulicy Leśnej 4a.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego w Karate”, złożonego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Klub Sportowy „Funakoshi Shotokan Karate” z Kowar, podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 10 kwietnia 2019 r. Ofertę zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, prosi o pomoc w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego (10 – 12 kwietnia 2019 r.) oraz egzaminu ósmoklasisty (15 – 17 kwietnia 2019 r.). https://bit.ly/2WTJqnp

Zgodnie z przepisami na miesiąc wcześniej w szkołach zostały powołane zespoły nadzorujące przebieg egzaminów. Organizacji egzaminów zagraża akcja protestacyjna pracowników oświaty. Na podstawie zmian do rozporządzeń Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz  egzaminu maturalnego podpisanych 2 kwietnia 2019 r. możliwe jest zaangażowanie w organizację egzaminów osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w tym emerytowanych nauczycieli i nauczycieli akademickich. Chęć udziału w zespole nadzorującym można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej albo bezpośrednio w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu lub delegaturach znajdujących się pod wskazanymi poniżej adresami: