Powiat Jeleniogórski!

Miło poinformować nam wszystkich mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, że Starosta Jeleniogórski, pan Krzysztof Wiśniewski został wybrany nie tylko do 10-osobowego Konwentu Euroregionu „Nysa”, ale został wiceprezydentem tej organizacji. Serdecznie gratulujemy sukcesu i wierzymy, że praca na tym stanowisku przyniesie naszemu powiatowi konkretny wymiar. W Krajowej Konferencji Euroregionu Nysa wzięli udział przedstawiciele niemal 50 samorządów, zrzeszonych w tejże organizacji.

Podsumowanie realizacji projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

W dniu 15-02-2019 w hotelu RADISSON BLU we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca 2-letnią realizację we współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki oraz gminy Wrocław i powiatów: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski partnerskiego projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Samorząd województwa podsumował projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Dzięki, któremu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im funkcjonowanie na rynku pracy.

W związku z awarią obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 na rzece Bóbr w miejscowości Siedlęcin, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zgodnie z art.20 ust. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późn. zm.) zamyka dla ruchu kołowego z dniem 13 lutego 2019 r. w/w obiekt mostowy do odwołania w związku z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa osób i mienia.

Olszewski Jan

 

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego z głębokim smutkiem przyjął informację o śmierci byłego premiera RP, śp. Jana Olszewskiego.

Składamy wyrazy współczucia bliskim Pana Premiera, którego zapamiętamy jako człowieka prawego, odważnego i kierującego się w życiu dobrem naszej ojczyzny.

 

„Nie umiera ten kto trwa w sercach i pamięci naszej, kto zmierza ze światełkiem do Nieba”

 

 

Fot. Website of the President of the Republic of Poland, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2480611

Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego '2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Restauracji Hotelu „Chata za wsią” w Mysłakowicach odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego, w którym uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący samorządy województwa, powiatów oraz gmin powiatu jeleniogórskiego i miasta Jeleniej Góry. Na spotkanie przybył  Senator RP Krzysztof Mróz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary PrzybylskiWiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  Marek Obrębalski i Radny Województwa Marcin Zawiła. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło prezesów i dyrektorów wielu firm, instytucji gospodarczych, społecznych oraz przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży.

W spotkaniu udział wzięły również delegacje powiatów partnerskich: z Powiatu Gryfickiego reprezentowanego przez Przewodniczącą Rady Agnieszkę Mackojć, Wiceprzewodniczącą Rady Renatę Teresę Korek, Starostę Gryfickiego Ryszarda Chmielowicza  i Członka Zarządu Janusza Ławruszko, oraz z Powiatu Wolsztyńskiego reprezentowanego przez Wicestarostę Wolsztyńskiego Mariusza Silskiego. Nie zabrakło również partnerów z Czech tj. przedstawiciela Prezydenta Miasta Jablonec nad Nysą Łukasza Pletichy oraz współpracującego z powiatem jeleniogórskim Związku Szkła i Biżuterii, który reprezentował  Prezydent Pavel Kopacek i Sekretarz Hana Semelkova. 

W związku z korespondencją Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą zalegania śniegu na budynkach wielkopowierzchniowych oraz nawisów lodowych nad chodnikami i drogami, Starosta Jeleniogórski apeluje do wszystkich Wójtów, Burmistrzów i właściwych służb o podjęcie działań, w tym kontrolnych, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców. i turystów. Służby starostwa już działają w tym zakresie i liczą na współpracę. Wz. Starosty Jeleniogórskiego – Jarosław Kotliński wicestarosta
Robocze spotkanie u p. Minister Marzeny Machałek 31.01.2019 r

31 stycznia 2019 roku wicestarosta Jarosław Kotliński wraz z dyrektorem Sylwestrem Urbańskim i mecenas Dagmarą Mazur na zaproszenie Pani Minister Marzeny Machałek odbyli roboczą wizytę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Robocze spotkanie z pięcioosobowym zespołem Pani Minister dotyczyło kwestii jednostek oświatowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego. Przedstawiciele naszego Powiatu spotkali się z bardzo życzliwą atmosferą i pełnym profesjonalizmem urzędników Ministerstwa.

Dziękujemy Pani Minister za zaproszenie i obecność podczas rozmów.