Powiat Jeleniogórski!

W dniu 26.11.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Wyrazy  głębokiego i najszczerszego współczucia pogrążonej
w smutku rodzinie i bliskim

z powodu śmierci

Tadeusza RÓŻANKA

wieloletniego pracownika Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym

składają

Starosta Jeleniogórski,

Rada i Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

Baner Stop marnowaniu żywności

Starosta Jeleniogórski zwraca się z prośbą do aktywnych organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu, które są przygotowane do współpracy w zakresie przekazania żywności przez sprzedawców realizujących przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680) o zgłoszenie chęci współpracy, w tym zakresie. 

Informację można przekazać do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uzyskane informacje zostaną następnie przekazane zainteresowanym podmiotom uprawnionym do przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), mogą otrzymywać żywność od sprzedawców żywności, po zawarciu stosownej umowy, jeżeli ich celem statutowym jest wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

Szanowni Państwo, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzył się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności. O powyższym fakcie organizacje pozarządowe były informowane m.in. w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Starostwa.

W dniu 30.10.2019 r. zapraszamy na transmisję obrad Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Więcej informacji: pobierz

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 16 rok życia mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Termin przeprowadzenia konsultacji został ustalony od dnia 4 listopada 2019 roku do dnia 7 stycznia 2020 roku.